2021 - 02 - 26

Telegdi Kata Középiskola – Gyakorló fodrász képzés indul hamarosan – Középszintű szakképesítés – Képesítés Okj száma: 52 815 01

Képzés Célja:

Vendégfogadás és diagnosztikai ismeretek gyakorlati alkalmazása. Munka-, és balesetvédelmi ismeretek betartása. Alapvető műköröm építési ismeretek elsajátítása. Műkörömépítéshez szükséges anyagok, eszközök, szerszámok ismerete, szakszerű használata. Baleset-, és fertőzésmenetes munkavégzés. Megerősítő és tippes technika alkalmazása.
A természetes, vagy saját körmök megerősítése, hosszabbítása, illetve esztétikusabbá tétele kézen különböző műköröm-építő technikákkal és technológiákkal a gyakorlatban.
A szépészeti szakmákhoz elengedhetetlenül szükséges kommunikációs alapismeretek elsajátítása, valamint az etikus magatartás kritériumainak megismerése.
A hajszál anatómiai felépítésének és élettanának ismerete. Diagnosztizálás elméleti ismerete. A hajmosás fajtái, munkafolyamatai, hajápolási ismeretek. A haj hullámosításának lehetőségei. Férfi arcápolás, borotválás ismerete.
Megismerje a fodrászipari eszközök tulajdonságait, jellemzőit. Ismerje a hajmosás anyagait, a hajszeszeket, hajvizeket, ezek jellemzőit, tulajdonságait. Ismerje a fejbőr- és a haj ápolására szolgáló készítményeket, azok alkalmazási lehetőségeit. Ismerje a borotváláshoz szükséges anyagokat és azok szakszerű alkalmazási lehetőségeit.
Önálló, balesetmentes és szakszerű munkavégzés. Tudjon vízhullám-, vashullám frizurát készíteni megfelelő technológiával, a tanult formákban. Tudja megtervezni és alkalmazni a munkafolyamatokat. Tudjon férfi arcot borotválni, valamint szakállt-, és bajuszt formázni.
Ismerje a haj tartós formaváltoztatásának lehetőségeit. Ismerje és tudja szakszerűen, alkalmazni az ehhez szükséges anyagokat, eszközöket, technológiákat.
Ismerje a hajszín megváltoztatásához szükséges ideiglenes, féltartós és tartós színváltoztató anyagokat, azok alkalmazási lehetőségeit, valamint ismerje a szakszerűen szőkítés anyagait, alkalmazását.
Ismerje a haj tartós formaváltoztatásához, színváltoztatásához, hajszíntelenítéshez szükséges anyagokat, azok összetevőit, hatásmechanizmusait, szakszerű alkalmazásukat.

Max. Hiányzás: 0 Óra
Maximális Létszámi: 28 Fő
Jelentkezéshez szükséges: Érettségire épülő képzés
Orvosegészségügyi alkalmassági vizsgálat
Vizsgával kapcsolatos információk:
Szépségszalon üzemeltetése 11486-12 [Írásbeli]
Szolgáltatást megalapozó anatómiai, szakmai- és anyagismeretek 11487-12 [Írásbeli]
Kézápolás 10250-12 [Gyakorlati]
Fodrász manuális alapműveletek 11484-12 [Írásbeli] [Gyakorlati] [Szóbeli]
Fodrász vegyszeres műveletek 11485-12 [Írásbeli] [Gyakorlati] [Szóbeli]
Foglalkoztatás I. 11498-12 [Írásbeli]
Foglalkoztatás II. 11499-12 [Írásbeli]
Munkahelyi egészség és biztonság 11500-12 [Írásbeli]
Betölthető Munkakörök:
5213 Kézápoló
5211 Gyakorló fodrász
Nappali Tagozatra jelentkezhet: Még nem rendelkezik iskolarendszerben végzett állam által finanszírozott szakképesítéssel, korhatár 22év, jogosult: családi pótlékra, árvaságira, diákigazolványra, ingyenes orvosi ellátásra.
Időtartam: 24 Hónap
Elméleti óraszám: 720 Óra
Gyakorlati óraszám: 1388 Óra
Regisztrációs díj: 4 000.-Ft [Jelentkezéskor fizetendő]
A képzés teljes költsége: 0.-Ft
Egy Tanév Költsége: 0.-Ft
Vizsgadíj: 0.-Ft
Összesen Fizetendő: 4 000.-Ft

Nappali Önerős Tagozatra jelentkezhet: Már rendelkezik iskolarendszerben végzett állam által finanszírozott szakképesítéssel, korhatár 22év, jogosult: családi pótlékra, árvaságira, diákigazolványra, ingyenes orvosi ellátásra.
Időtartam: 24 Hónap
Elméleti óraszám: 720 Óra
Gyakorlati óraszám: 1388 Óra
Regisztrációs díj: 0.-Ft
A képzés teljes költsége: 320 000.-Ft
Egy Tanév Költsége: 160 000.-Ft
Vizsgadíj: 0.-Ft
Összesen Fizetendő:
320 000.-Ft

Esti Tagozatra jelentkezhet: Még nem rendelkezik iskolarendszerben végzett állam által finanszírozott szakképesítéssel, alsó korhatár 18 év, felső korhatár nincs, jogosult: családi pótlékra, diákigazolványra.
Időtartam: 24 Hónap
Elméleti óraszám: 360 Óra
Gyakorlati óraszám: 694 Óra
Regisztrációs díj: 4 000.-Ft [Jelentkezéskor fizetendő]
A képzés teljes költsége: 30 000.-Ft
Egy Tanév Költsége: 15 000.-Ft
Vizsgadíj: 0.-Ft
Összesen Fizetendő: 34 000.-Ft

Esti Önerős Tagozatra jelentkezhet: Már rendelkezik iskolarendszerben végzett állam által finanszírozott szakképesítéssel, alsó korhatár 18 év, felső korhatár nincs, jogosult: családi pótlékra, diákigazolványra.
Időtartam: 24 Hónap
Elméleti óraszám: 360 Óra
Gyakorlati óraszám: 694 Óra
Regisztrációs díj: 0.-Ft
A képzés teljes költsége: 320 000.-Ft
Egy Tanév Költsége: 160 000.-Ft
Vizsgadíj: 0.-Ft
Összesen Fizetendő: 320 000.-Ft

Szakmai modulok:

-Fodrász manuális alapműveletek 11484-12
-Fodrász vegyszeres műveletek 11485-12
-Foglalkoztatás I. 11498-12
-Foglalkoztatás II. 11499-12
-Kézápolás 10250-12
-Munkahelyi egészség és biztonság 11500-12
-Szépségszalon üzemeltetése 11486-12
-Szolgáltatást megalapozó anatómiai, szakmai- és anyagismeretek 11487-12

A képzés tananyagegységei:
-Divattörténeti ismeretek
-Foglalkoztatás I.
-Foglalkoztatás II
-Gyakorló fodrász anyagismeret 1.
-Gyakorló fodrász szakmai gyakorlat
-Gyakorló fodrász szakmai ismeretek 1.
-Gyakorló fodrász szakmai ismeretek 2.
-Gyakorló fodrász vegyszeres műveletek szakmai gyakorlat
-Kézápoló szakmai gyakorlat 1.
-Kézápoló szakmai ismeretek 1.
-Munka és környezetvédelem
-Munkahelyi egészség és biztonság
-Szakmai alapozó gyakorlatok
-Szakmai etika és kommunikáció
-Szakmai Informatika
-Szakrajz
-Szépészeti általános anyagismeret
-Szépészeti szakmai ismeretek
-Vállalkozás és marketing

Megjegyzés: Az Iskola a tanulóknak díjmentesen biztosít gyakorlati helyet kiválóan felszerelt tanműhelyeiben! A teljes költség térítési díj, mely a közoktatási törvény szerint előírt minimális

Kérjük az alábbi információkat figyelmesen olvassa át mielőtt jelentkezne:

Regisztrációs díj: 4 000 Ft! (jelentkezéskor fizetendő)

Vizsga díj: NINCS!

Jelentkezés határideje: A jelentkezőket jelentkezés sorrendjében vesszük fel iskolánkba, az iskola maximális létszámának eléréséig vagy tárgyév augusztus 30. napjáig.

Beiratkozás feltételei: Az egyes szakképesítéseknél megjelölt a jelentkezéshez szükséges feltételek megléte, az előképzettséget igazoló dokumentumok másolata, jelentkezési lap kitöltése, személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, taj kártya, oktatási azonosító, bizonyítvány, regisztrációs díj vagy térítési díj.

Beiratkozás módja: Jelentkezést csak személyesen Felvételi Irodáinkban fogadunk el.

Szakmai vizsga szakképesítés: Eredményesen vizsgázó hallgatóink, az Országos Képzési Jegyzék OKJ szerint, államilag elismert országos érvényű szakképesítő bizonyítványt kapnak. A sikeres vizsgát tett hallgatók szakképesítő bizonyítványukkal az ágazati minisztériumok rendeleteiben meghatározott munkaköröket tölthetik be. Ezeket az egyes szakképesítéseknél külön jelöljük.

Gyakorlat: A gyakorlati oktatás az iskoláink tanműhelyeiben külön térítés nélkül történik!

Tananyag, szakirodalom: A hallgatók illetve iskoláink tanulói számára saját kiadású és fejlesztésű tankönyveket, jegyzeteket, oktatási segédleteket biztosítunk, illetve szakirodalmi javaslatot adunk. Társaságunk szakkönyvtárában 5000 szakmai és idegen nyelvi könyv és több mint 200 időszaki kiadvány szolgálja tanfolyami hallgatóink valamint a szakmai és nyelvvizsgára jelentkezők felkészülését. Kötelező tankönyvvásárlás iskolánkban nincs!

Szem előtt tartjuk a régiónk képzési kereslet-igényét, és azt, hogy diákjaink olyan szakmát szerezhessenek, amelyekből kevés jól képzett szakember van. Ezért indítjuk a HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ képzést a 2011/2012-es tanévtől. Az ezt a hiányszakmát választók két szakképző évfolyam alatt készülnek fel a szakmai vizsgára, mely idő alatt elsajátítják az emberi fogyasztásra szánt állatok feldolgozásának minden technikáját, és megtanulják azokat a tevékenységeket, melyek szükségesek, hogy kiváló húsfeldolgozó szakemberré váljanak. A képzésre általános iskolai végzettséggel, 16 éves kortól lehet jelentkezni, és mivel hiányszakmáról van szó, ösztöndíjjal tanulhatnak tanulóink, melynek összege a tanulmányi átlagtól függően 10.000 és 30.000 Ft között lehet. A szakképesítés megszerzése után bolti hentesként, baromfifeldolgozóként, vágóhídi munkásként helyezkedhetnek el a nálunk végzettek.

Tagozat információk:

  • Nappali tagozat: Még nem rendelkezik iskolarendszerben végzett állam által finanszírozott szakképesítéssel, szakmunkásképzésnél 14 éves kórtól (aktuális tanév szeptemberi kezdésnél május 1.-ig kell betölteni a jelentkezőnek), nem szakmunkásképzésnél 16 éves kórtól (aktuális tanév szeptemberi kezdésnél augusztus 31.-ig kell betölteni a jelentkezőnek). A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben középiskola és szakiskola esetén huszonegyedik életévét betölti, kizárólag felnőttoktatásban, esti tagozaton kezdhet új tanévet. Nappali tagozaton tanuló diák jogosult: családi pótlék, árvasági segély, diákigazolvány, ingyenes orvosi ellátás igénybevételére. Költségek: jelentkezéskor regisztrációs díjat kell fizetni! (A regisztrációs díjat a jelentkezés visszavonása esetén nem áll módunkban visszafizetni! Ha a képzés indulása bármely okból meghiúsul úgy visszatérítjük a regisztrációs díjat.) Diákigazolvány díja beiratkozáskor fizetendő ha a tanuló igényel diákigazolványt! Egyéb “rejtett” költség mint például: vizsgák díja, kötelező könyvvásárlás, tanműhelyi gyakorlati oktatás díja NINCSENEK! Oktatás időpontjai: általában delelőt heti négy öt alkalom.
  • Esti tagozat: Még nem rendelkezik iskolarendszerben végzett állam által finanszírozott szakképesítéssel, 16 éves kórtól (ha a tankötelezettségnek eleget tett korhatár nélkül) (aktuális tanév szeptemberi kezdésnél május 1.-ig kell betölteni a jelentkezőnek), felső korhatár nincs. Esti tagozaton tanuló diák jogosult: családi pótlék, diákigazolvány igénybevételére. Költségek: Térítési díjat kell fizetni mely havonta kamatmentesen törleszthető! A térítési díj első részletét jelentkezéskor kell megfizetni! Diákigazolvány díja beiratkozáskor fizetendő ha a tanuló igényel diákigazolványt! Egyéb “rejtett” költség mint például: vizsgák díja, kötelező könyvvásárlás, tanműhelyi gyakorlati oktatás díja NINCSENEK! Oktatás időpontjai: Általában délután heti két – három alkalom. (munkahellyel összeegyeztethető időpontok)
  • Nappali önerős tagozat: Már rendelkezik iskolarendszerben végzett állam által finanszírozott szakképesítéssel, szakmunkásképzésnél 14 éves kórtól (aktuális tanév szeptemberi kezdésnél május 1.-ig kell betölteni a jelentkezőnek), nem szakmunkásképzésnél 16 éves kórtól (aktuális tanév szeptemberi kezdésnél augusztus 31.-ig kell betölteni a jelentkezőnek). A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben középiskola és szakiskola esetén huszonegyedik életévét betölti, kizárólag felnőttoktatásban, esti tagozaton kezdhet új tanévet. Nappali önerős tagozaton tanuló diák jogosult: családi pótlék, árvasági, diákigazolvány, ingyenes orvosi ellátás igénybevételére. Költségek: Térítési díjat kell fizetni mely havonta kamatmentesen törleszthető! A térítési díj első részletét jelentkezéskor kell megfizetni! Diákigazolvány díja beiratkozáskor fizetendő ha a tanuló igényel diákigazolványt! Egyéb “rejtett” költség mint például: vizsgák díja, kötelező könyvvásárlás, tanműhelyi gyakorlati oktatás díja NINCSENEK! Oktatás időpontjai: Általában delelőt heti négy öt alkalom.
  • Esti önerős tagozat: Már rendelkezik iskolarendszerben végzett állam által finanszírozott szakképesítéssel, 16 éves kórtól (ha a tankötelezettségnek eleget tett korhatár nélkül) (aktuális tanév szeptemberi kezdésnél május 1.-ig kell betölteni a jelentkezőnek), felső korhatár nincs. Esti önerős tagozaton tanuló diák jogosult:családi pótlék, diákigazolvány igénybevételére. Költségek: Térítési díjat kell fizetni mely havonta kamatmentesen törleszthető! A térítési díj első részletét jelentkezéskor kell megfizetni! Diákigazolvány díja beiratkozáskor fizetendő ha a tanuló igényel diákigazolványt! Egyéb “rejtett” költség mint például: vizsgák díja, kötelező könyvvásárlás, tanműhelyi gyakorlati oktatás díja NINCSENEK! Oktatás időpontjai: Általában délután heti két – három alkalom. (munkahellyel összeegyeztethető időpontok)

Matus Márta

Nincs hozzászólás

Kérjük lépj be a hozzászóláshoz.